O nás

Advokátska kancelária bola založená Mgr. Andrejom Gundelom, ktorý je v advokácii od roku 2007 a v praxi sa venuje najmä súdnym sporom, záväzkovému právu, real estate a korporátnemu právu.

V advokácii pôsobíme na Slovensku a v Českej republike od roku 2007. S klientmi vytvárame dlhodobé obchodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, anglickom, českom alebo nemeckom jazyku.

Právne služby

Právnici kancelárie sa dlhodobo špecializujú v týchto právnych oblastiach:

Verejné obstarávanie

 • Príprava súťažných podkladov
 • Príprava ponuky do súťaže
 • Právna podpora pri príprave ponuky do súťaže
 • Revízne postupy
 • Publikačné a informačné povinnosti vo verejnom obstarávaní
 • Zabezpečenie súladu verejného obstarávania s požiadavkami poskytovateľa dotácie

Stavebné právo

 • Zmluvy o vytvorení stavebného diela
 • FIDIC vrátane claimovej agendy
 • Právna podpora pri vedení stavby
 • Subdodávateľské právne vzťahy

Sporová agenda

 • Rozhodcovské konanie
 • Vedenie súdnych sporov
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Predsúdne rokovania a zmiery

IT právo

 • Licencie
 • Zmluvy o dielo na autorské diela
 • Patenty
 • Software

Obchodné právo

 • Fúzie, akvizície, súvisiace due diligence
 • Zakladanie a zmeny spoločností
 • Právne analýzy a stanoviská
 • Zmluvné právo
 • Likvidácie, konkurzy a reštrukturalizácie
 • Cenné papiere

Občianske právo

 • Susedské spory
 • Kúpa a predaj nehnuteľností
 • Náhrada škody

Novinky

31.05.2018

Visegrad Legal


Naša advokátska kancelária sa stala zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie advokátskych kancelárií pôsobiacich v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4). Našim klientom tak poskytujeme právne poradenstvo nielen na Slovensku a v Čechách ale aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Newsletter

20.09.2018

Zmeny Obchodného zákonníka


Dňa 1.1.2018 vstúpila do účinnosti novela obchodného zákonníka, zákon č. 264/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Viac sa dočítate v našom newslettri.20.09.2018

Register partnerov verejného sektora


Národná rada Slovenskej republiky schválila nový protischránkový zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“ alebo ako „zákon“), účelom ktorého je legislatívne vymedzenie požiadaviek na fyzické a právnické osoby, s ktorými štát alebo subjekty verejného práva vstupujú do právnych vzťahov, prípadne v rámci ktorých tretie subjekty prijímajú plnenia od štátu v zákonom stanovenej výške.


Kontakt

Bratislava

Hlavné námestie 3

811 01 Bratislava - Staré Mesto

Telefón: +421 903 947 282

Brno

Anenská 26

602 00 Brno

Telefón: +421 903 947 282