SK
|
CZ
|
EN
|
DE
|
FR

jQuery SliderO nás

Advokátska kancelária bola založená Mgr. Andrejom Gundelom, ktorý je v advokácii od roku 2007 a v praxi sa venuje najmä súdnym sporom, záväzkovému právu, real estate a korporátnemu právu.
V advokácii pôsobíme na Slovensku a v Českej republike od roku 2007. S klientmi vytvárame dlhodobé obchodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.
Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, anglickom, českom alebo nemeckom jazyku.


Právne služby

Právnici kancelárie sa dlhodobo špecializujú v týchto právnych oblastiach:

Verejné obstarávanie

-
Príprava súťažných podkladov
-
Príprava ponuky do súťaže
-
Právna podpora pri príprave ponuky do súťaže
-
Revízne postupy
-
Publikačné a informačné povinnosti vo verejnom obstarávaní
-
Zabezpečenie súladu verejného obstarávania s požiadavkami poskytovateľa dotácie

Stavebné právo

-
Zmluvy o vytvorení stavebného diela
-
FIDIC vrátane claimovej agendy
-
Právna podpora pri vedení stavby
-
Subdodávateľské právne vzťahy

Sporová agenda

-
Rozhodcovské konanie
-
Vedenie súdnych sporov
-
Vymáhanie pohľadávok
-
Predsúdne rokovania a zmiery

IT právo

-
Licencie
-
Zmluvy o dielo na autorské diela
-
Patenty
-
Software

Obchodné právo

-
Fúzie, akvizície, súvisiace due diligence
-
Zakladanie a zmeny spoločností
-
Právne analýzy a stanoviská
-
Zmluvné právo
-
Likvidácie, konkurzy a reštrukturalizácie
-
Cenné papiere
-
IT právo (licenčné zmluvy a zmluvy o vytvorení autorského diela)

Občianske právo

-
Susedské spory
-
Kúpa a predaj nehnuteľností
-
Náhrada škody


Kontakt

Bratislava

Hlavné námestie 3
811 01 Bratislava - Staré Mesto
Telefón: +421 903 947 282
E-mail:

Brno

Anenská 26
602 00 Brno
Telefón: +421 903 947 282
E-mail: