Slovensko & Česká republika
Advokátska kancelária
O nás Právne služby Ľudia Kontakt
Miroslav Cák Advokát
Venuje sa:
Verejným obstarávaniam Stavebným investíciám FIDIC Právu IKT

JUDr. Miroslav Cák

Miroslav je zakladateľom advokátskej kancelárie AGM partners s.r.o. pôsobiacej v česko-slovenskom regióne.

Vedie verejno-obstarávací kolektív advokátov a odborných konzultantov.

Právne vzdelanie získal na Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne (Mgr., JUDr.).

Pred príchodom do advokátskej kancelárie AGM partners s.r.o. pracoval ako firemný právnik v medzinárodných stavebných spoločnostiach.

Je advokátom zapísaným od roku 2015 v Českej advokátskej komore a od roku 2024 pôsobí v Slovenskej advokátskej komore ako usadený euroadvokát.

Od roku 2021 je členom rozkladovej komisie na českom Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Na Slovensku je taktiež od roku 2022 členom osobitnej komisie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.

Koncom roka 2022 sa stal členom Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.

Miroslav publikuje odborné články, poskytuje rozhovory a vyjadrenia k rôznym témam pre médiá, zúčastňuje sa konferencií špecializovaných na oblasť verejného obstarávania.

V advokátskej kancelárii AGM partners s.r.o. sa venuje poskytovaniu komplexného právneho poradenstva týkajúceho sa primárne práva verejného obstarávania, stavebných investícií realizovaných v zmluvných štandardoch FIDIC, a tiež právu informačných a komunikačných technológií.

Miroslav aktívne ovláda slovenský, český, nemecký a anglický jazyk.

Bratislava

Bazová 6/A 821 08 Bratislava Telefón: +421 948 136 808 E-mail: info@agmpartners.sk

Praha

Sokolovská 663/136c, Karlín 186 00 Praha 8 Telefón: +421 948 136 808 E-mail: info@agmpartners.sk

O nás

Sme advokátska kancelária už viac ako 10 rokov pôsobiaca v česko-slovenskom regióne. Tešia nás náročné a komplikované právne prípady vyžadujúce širší obchodný pohľad a vysoké nasadenie. Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných právnych služieb a praktickosť ponúkaných riešení, bez dlhých a pre klienta neprínosných teoretických právnych analýz.

Tím našej advokátskej kancelárie pozostáva z kvalitných a skúsených právnikov vždy pripravených reagovať na požiadavky klienta. Nami ponúkané riešenia právnych problémov vychádzajú z dlhodobých skúseností a špecializácie na uvedené právne odvetvia. Sme radi, že nám klienti dôverujú.