Slovensko & Česká republika
Advokátska kancelária
O nás Právne služby Ľudia Kontakt

Obchodné právo

Fúzie, akvizície, due diligence – Zakladanie a zmeny spoločností – Právne analýzy a stanoviská – Zmluvné právo – Likvidácie, konkurzy a reštrukturalizácie

PRÁVO IKT

Licencie – Zmluvy o dielo – Autorské právo – Patenty – Software

STAVEBNÉ PRÁVO

Zmluvy o vytvorení stavebného diela – FIDIC vrátane claimovej agendy – Právna podpora pri vedení stavby – Subdodávateľské právne vzťahy

SÚDNE SPORY

Rozhodcovské konanie – Vedenie súdnych sporov – Vymáhanie pohľadávok – Predsúdne rokovania a zmiery

OBČIANSKE PRÁVO

Nehnuteľnosti – Náhrada škody – Pohľadávky

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Komplexné právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní - Príprava súťažných podkladov – Príprava ponuky do súťaže – Právna podpora pri príprave ponuky do súťaže – Revízne postupy

Bratislava

Bazová 6/A 821 08 Bratislava Telefón: +421 948 136 808 E-mail: info@agmpartners.sk

Praha

Sokolovská 663/136c, Karlín 186 00 Praha 8 Telefón: +421 948 136 808 E-mail: info@agmpartners.sk

O nás

Sme advokátska kancelária už viac ako 10 rokov pôsobiaca v česko-slovenskom regióne. Tešia nás náročné a komplikované právne prípady vyžadujúce širší obchodný pohľad a vysoké nasadenie. Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných právnych služieb a praktickosť ponúkaných riešení, bez dlhých a pre klienta neprínosných teoretických právnych analýz.

Tím našej advokátskej kancelárie pozostáva z kvalitných a skúsených právnikov vždy pripravených reagovať na požiadavky klienta. Nami ponúkané riešenia právnych problémov vychádzajú z dlhodobých skúseností a špecializácie na uvedené právne odvetvia. Sme radi, že nám klienti dôverujú.