O nás

Advokátska kancelária bola založená Mgr. Andrejom Gundelom, ktorý je v advokácii od roku 2007 a v praxi sa venuje najmä súdnym sporom, záväzkovému právu, real estate a korporátnemu právu.

V advokácii pôsobíme na Slovensku a v Českej republike od roku 2007. S klientmi vytvárame dlhodobé obchodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, anglickom, českom alebo nemeckom jazyku.

Právne služby

Právnici kancelárie sa dlhodobo špecializujú v týchto právnych oblastiach:

Verejné obstarávanie

 • Príprava súťažných podkladov
 • Príprava ponuky do súťaže
 • Právna podpora pri príprave ponuky do súťaže
 • Revízne postupy
 • Publikačné a informačné povinnosti vo verejnom obstarávaní
 • Zabezpečenie súladu verejného obstarávania s požiadavkami poskytovateľa dotácie

Stavebné právo

 • Zmluvy o vytvorení stavebného diela
 • FIDIC vrátane claimovej agendy
 • Právna podpora pri vedení stavby
 • Subdodávateľské právne vzťahy

Sporová agenda

 • Rozhodcovské konanie
 • Vedenie súdnych sporov
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Predsúdne rokovania a zmiery

IT právo

 • Licencie
 • Zmluvy o dielo na autorské diela
 • Patenty
 • Software

Obchodné právo

 • Fúzie, akvizície, súvisiace due diligence
 • Zakladanie a zmeny spoločností
 • Právne analýzy a stanoviská
 • Zmluvné právo
 • Likvidácie, konkurzy a reštrukturalizácie
 • Cenné papiere

Občianske právo

 • Susedské spory
 • Kúpa a predaj nehnuteľností
 • Náhrada škody

Novinky

31.05.2018

Visegrad Legal


Naša advokátska kancelária sa stala zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie advokátskych kancelárií pôsobiacich v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4). Našim klientom tak poskytujeme právne poradenstvo nielen na Slovensku a v Čechách ale aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Newsletter

20.09.2018

Zmeny Obchodného zákonníka


Dňa 1.1.2018 vstúpila do účinnosti novela obchodného zákonníka, zákon č. 264/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Viac sa dočítate v našom newslettri.


20.09.2018

Register partnerov verejného sektora


Národná rada Slovenskej republiky schválila nový protischránkový zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“ alebo ako „zákon“), účelom ktorého je legislatívne vymedzenie požiadaviek na fyzické a právnické osoby, s ktorými štát alebo subjekty verejného práva vstupujú do právnych vzťahov, prípadne v rámci ktorých tretie subjekty prijímajú plnenia od štátu v zákonom stanovenej výške.


Ľudia

Name

Mgr. Andrej Gundel

Advokát

Venuje sa

Medzinárodným akvizíciám Arbitráži a zastupovaniu v súdnych sporoch Poradenstvu pri investičných a developérskych projektoch
Name

JUDr. Miroslav Cák

Of counsel

Venuje sa

Verejným obstarávaniam Stavebným investíciám a FIDIC Právu ICT
Name

JUDr. Viktória Jančoková

Advokát

Venuje sa

Občianskemu právu a nehnuteľnostiam Pracovnému právu Zastupovaniu klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy Arbitráž
Name

Mgr. Michal Makúch

Advokát

Venuje sa

Vedeniu súdnych sporov Zmluvnému právu
Name

JUDr. Martina Chvílová

Advokátsky koncipient

Venuje sa

Vymáhaniu pohľadávok Správnemu právu
Name

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin

Advokátsky koncipient

Venuje sa

Verejným obstarávaniam a súťažnému právu Obchodnému právu vrátane komplexného due diligence obchodných spoločností Regulačným otázkam predovšetkým v oblasti daňového práva, bankovníctva a práva finančného trhu
Name

JUDr. Erika Dubajová Javureková

Advokátsky koncipient

Venuje sa

Občianske právo Rozhodcovské konanie
Name

Bc. Stanislav Galas

Právny asistent

Venuje sa

Verejným obstarávaniam Obchodným zmluvám Rozhodcovskému konaniu
Name

Daniela Zahorec

Právny asistent
Name

Bc. Zdenka Michalenková

Právny asistent
Name

Mgr. Petra Trnovská

Právny asistent
Name

Mgr. Patrícia Bibelová

Právny asistent
Name

Mgr. Blažena Krížová

Právny asistent
Name

Kateryna Smyrna

Právny asistent
Name

Ing. Klára Žatkuliaková

Office manager
Hľadáme kolegov. Životopisy posielajte na zatkuliakova@agmpartners.sk

Kontakt

Bratislava

Hlavné námestie 3

811 01 Bratislava - Staré Mesto

Telefón: +421 903 947 282

Brno

Anenská 26

602 00 Brno

Telefón: +421 903 947 282