Slovensko & Česká republika
Advokátska kancelária
O nás Právne služby Ľudia Kontakt
Stanislav Demčák Advokát
Venuje sa:
Obchodnému a konkurznému právu Stavebnému právu Právu IKT Súdnym sporom

JUDr. Stanislav Demčák LL.M.

Stanislav získal vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.), Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave (JUDr.) a Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne (LL.M. v práve IKT).

V oblasti advokácie pôsobí od roku 2007.

Stanislav je od roku 2011 zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty, pričom v roku 2023 úspešne absolvoval špeciálnu správcovskú skúšku a patrí medzi veľmi limitovaný počet osôb oprávnených na vedenie najväčších konkurzov, reštrukturalizácií a verejných preventívnych reštrukturalizácií v SR.

Stanislav s advokátskou kanceláriou AGM partners s.r.o. spolupracuje od roku 2023.

V rámci svojej advokátskej praxe zastupoval domácich aj zahraničných klientov vo viac ako 200 aktívnych a pasívnych súdnych sporoch. Právne služby poskytoval subjektom finančného sektora, nadnárodným spoločnostiam ako aj významným slovenským klientom, pričom v rámci svojej praxe pôsobil aj v spoločnosti patriacej do skupiny „Big4“.

Jeho právna expertíza sa sústreďuje najmä na oblasť obchodného práva, litigácie, due diligence pri predaji podnikov, poradenstva pri finančnej kríze obchodných spoločnosti, AML, bankového financovania, práva informačných a komunikačných technológií a autorského práva.

Stanislav aktívne ovláda slovenský, český a anglický jazyk.

Bratislava

Bazová 6/A 821 08 Bratislava Telefón: +421 948 136 808 E-mail: info@agmpartners.sk

Praha

Sokolovská 663/136c, Karlín 186 00 Praha 8 Telefón: +421 948 136 808 E-mail: info@agmpartners.sk

O nás

Sme advokátska kancelária už viac ako 10 rokov pôsobiaca v česko-slovenskom regióne. Tešia nás náročné a komplikované právne prípady vyžadujúce širší obchodný pohľad a vysoké nasadenie. Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných právnych služieb a praktickosť ponúkaných riešení, bez dlhých a pre klienta neprínosných teoretických právnych analýz.

Tím našej advokátskej kancelárie pozostáva z kvalitných a skúsených právnikov vždy pripravených reagovať na požiadavky klienta. Nami ponúkané riešenia právnych problémov vychádzajú z dlhodobých skúseností a špecializácie na uvedené právne odvetvia. Sme radi, že nám klienti dôverujú.