Slovensko & Česká republika
Advokátska kancelária
O nás Právne služby Ľudia Kontakt
Ivan Holič Právnik
Venuje sa:
Verejným obstarávaniam Obchodnému právu

JUDr. Ivan Holič

Ivan vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr., JUDr.), kde úspešne absolvoval aj rigoróznu skúšku.

Po ukončení štúdia takmer dva roky pracoval ako advokátsky koncipient venujúci sa primárne občianskemu a obchodnému právu.

Od roku 2012 do 2023 pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa venoval širokej škále odborných činností. Pôvodne pracoval na odbore legislatívno-právnom, kde v rámci svojej pracovnej činnosti zastupoval úrad v súdnych sporoch, viedol správne konania a venoval sa aj tvorbe a pripomienkovaniu legislatívy. Neskôr bol vedúcim oddelenia metodiky, v rámci čoho vykonával aj školiacu a lektorskú činnosť.

Participoval na príprave a novelizáciách zákona o verejnom obstarávaní a bol členom pracovných skupín pre verejné obstarávanie pri Európskej komisii.

V roku 2023 nastúpil do advokátskej kancelárie AGM partners s.r.o.

V advokátskej kancelárii AGM partners s.r.o. sa venuje poskytovaniu komplexného poradenstva týkajúceho sa oblasti verejného obstarávania na Slovensku a v Česku.

Jeho právna expertíza sa zameriava najmä na prípravu a administráciu verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ako aj na prípravu ponúk a ochrany práv účastníkov verejných obstarávaní.

Ivan plynule rozpráva slovenským, českým a anglickým jazykom, ovláda tiež základy francúzskeho jazyka.

Bratislava

Bazová 6/A 821 08 Bratislava Telefón: +421 948 136 808 E-mail: info@agmpartners.sk

Praha

Sokolovská 663/136c, Karlín 186 00 Praha 8 Telefón: +421 948 136 808 E-mail: info@agmpartners.sk

O nás

Sme advokátska kancelária už viac ako 10 rokov pôsobiaca v česko-slovenskom regióne. Tešia nás náročné a komplikované právne prípady vyžadujúce širší obchodný pohľad a vysoké nasadenie. Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných právnych služieb a praktickosť ponúkaných riešení, bez dlhých a pre klienta neprínosných teoretických právnych analýz.

Tím našej advokátskej kancelárie pozostáva z kvalitných a skúsených právnikov vždy pripravených reagovať na požiadavky klienta. Nami ponúkané riešenia právnych problémov vychádzajú z dlhodobých skúseností a špecializácie na uvedené právne odvetvia. Sme radi, že nám klienti dôverujú.